ÜLDINFO

Eesti Eruohvitseride Kogu
mittetulundusühingu registrikood 80151026
Estonian Retired Officers’ Association, NGO

ametlik e-post: <80151026 (at) eesti.ee>
(toimib saatmisel Eesti riigiasutuste domeenidelt)
skype: eeok.office
app.wire.com: eeokbur 

EEOK büroojuhataja:
lpn (erus) Aliide Purken
e-post: <info (at) eeok.eu>
skype: aliidepurken
app.wire.com: @eeokbur
tel: +372 5554 0677

Arvelduskonto (annetused, liikmemaksud):
IBAN: EE53 7700 7710 0129 5130
LHV Pank SWIFT BIC: LHVBEE22

Annetuse tegemisel palume maksekorraldusele märkida makse selgituseks:
“annetus [mille jaoks], [annetaja nimi, isikukood]”
(Payment description: “Donation for [purpose] by [name + personal number]”).

LIIKMEMAKS :
major ja kõrgemas auastmes 20 EUR aastas,
kuni kapteni auastmes 15 EUR aastas

Tasuda jooksva aasta eest 1. kvartali kestel, hiljemalt enne korralist üldkoosolekut. Tasumata liikmetel on üldkoosolekul hääleõigus peatatud.

Liitumisavalduse vorm AVA SIIN.