TEGEVUS

Vastavalt asutamislepingule on mittetulundusühingu Eesti Eruohvitseride Kogu tegevuse eesmärgiks liikmete ühiskondlike-, õiguslike- ja sotsiaalsete vajaduste ning huvide kaitse esindamine ja võimaluste piires ka nende tagamine.

Ühena õigusliku vajadusena on kaitseväeteenistuse pensionite teema esitamine Vabariigi Valitsuse tasemele.

Kollektiivliikmena osalemine Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Kindral Johan Laidoneri Seltsi tegevuses (koduleht).

Koostöö Kaitseliidu malevatega. Koostöö teiste organisatsioonidega, sh Eesti Reservohvitseride Kogu, Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Endiste Poliitvangide Liit, Eesti Lipu Selts jt. (olulised tähtpäevad).

2024. aasta ürituste esialgne kava

Osalemine erinevatel mälestustseremooniatel ja tähtpäevadele pühendatud üritustel:

03.01. Vabadussõja relvarahu aastapäev 03.01 – võidelnute mälestamine Vabadussõja võidusamba ja õppursõdurite monumendi Reaali Poiss juures Tallinnas ja maakondades

24.01. Jaan Poska 158. sünniaastapäeva tähistamine Siselinna kalmistul

31.01. Paju lahingu 105. aastapäev, Valga maakonnas

02.02. Tartu rahu 104. aastapäev Siselinna kalmistul, Poska majas ja Kadriorus

07.02. Eesti 1944. aasta kaitselahingute alguse 80. aastapäeva tähistamine Kirblas

08.02. JR-200 asutamise 80. aastapäev

08.02. EVL asutamise 32. aastapäev

10.02. kindral Põdder`i 145. sünniaastapäev, küünalde süütamine KV kalmistul

12.02. kindral Laidoneri 140. sünniaastapäev, bareljeefi avamine Kaitseväe kalmistul, konverents Eesti Sõjamuuseumis Viimsis

19.02. admiral Pitka 152. sünniaastapäev, küünalde süütamine ja pärgade panek mälestussambale KLPS juures

23.02. president Konstantin Päts´i 150. sünniaastapäeva tähistamine Tallinna Metsakalmistul, Estonia juures ja meenemündi ning margi presentatsioon Eesti Pangas

24.02. Eesti Vabariigi 106. aastapäev Toompeal, Jüriöö pargis ja maakondades ning paraad Vabaduse väljakul

28.02. riigivanem Ants Piibu 140. sünniaastapäeva tähistamine Tallinna Metsakalmistul

09.03. Tallinna märtsipommitamise 1944 ohvrite mälestuspäev Tallinna Siselinna kalmistul

25.03. 1949 märtsiküüditamise mälestuspäev Maarjamäel ja maakondades

23.04. Jüripäev – veteranipäev Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris ja Jüriöö pargis

27.04. Soome Kaitseväe veteranide päeva tähistamine Tallinna Metsakalmistul

27.04. Metsakalmistu talgupäev vabadusvõitlejate rahula alal

08.05. Teise MS lõpu Euroopas 79. aastapäev Maarjamäel

04.06. Soome Kaitseväe lipu päev; marssal C. G. E. Mannerheimi 157. sünniaastapäev

04.06. Eesti Lipu päev, rivistus Toompeal ja tähistamised maakondades

14.06. Juuniküüditamise 1941 mälestuspäev Tallinnas Maarjamäel, Värskas ja maakondades

22.06. Võidutule süütamine Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

23.06. Võidupüha. Võnnu lahingu 105. aastapäeva tähistamine maakondades

06.07. Klubi Wiking-Narva kokkutulek Elvas

13.07. EVL 32. tegevusaasta kokkutulek Toris

20.07. 1941. aasta sõjasuvel punaväelaste haarangus langenud Eesti sõjaväelendurite mälestamine “Lendurite kivi” Pärnjärve ääres Järvi järvede juures Kuusalu vallas koos mõrvatud abistajate Hans ja Marie Oskari mälestuskivi endises Aruhärma talus

27.07. Sinimägede lahingute 80. aastapäev

16.-17.08. Valga militaarajaloo festival MILFEST XVI Valgas (isamaalinemuuseum.ee)

20.08. Iseseisvuse taastamise 33. aastapäev ESMK-s Toris

23.08. Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev Maarjamäel, Balti kett – 35

31.08. Vaba Eesti päeva tähistamine ESMK-s Toris ja justiitsministeeriumis

07.09. Soomepoiste mälestuspäev Muuksi linnamäel Põhjatähe mälestusmärgi juures

21.09. Suurpõgenemise mälestuspäev Puise rannal

21.09. Porkuni lahingu 80. aastapäev: konverents Porkunis ja mälestusteenistus Vistlas

22.09. Vastupanuvõitluse aastapäev Metsakalmistul ja riigivanemate mälestuspäev ühes Eesti kirikus, Otto Tiefi infotahvel tema talumaadel Rapla maakonnas

22.09. Vastupanuvõitluse päeva tähistamine Kirblas, Pärnus ja mujal Eestis

23.09. Keila lahingu 80. aastapäev Kumna teeristil ja konverents Harjumaa muuseumis

01.11. Eesti Piirivalve 102. aastapäev

11.11. Esimese MS lõpu 106. aastapäev KV kalmistul

11.11. Kaitseliidu 106. aastapäev

16.11. Kaitseväe 106. aastapäev

28.11. VS alguse 106. aastapäev, KV kalmistul ja Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris

30.11. Soome Talvesõja alguse 85. aastapäeva mälestuspäev Metsakalmistul

01.12. kommunistliku mässukatse 1924 käigus langenud Sõjakooli kadettide mälestamine Tondipoiste mälestussamba juures

12.12. VS langenud Briti meremeeste mälestamine KV kalmistul, Briti laevastik saabus Tallinna reidile 1918. aastal

12.12. Sini-must-valge lipu heiskamisest Pika Hermanni tornis 106 aastat

31.12. Põrgupõhja punkrilahingu 77. aastapäev Vigala lähedal Tiduvere külas