ASUTAMISLEPING

Mittetulundusühingu Eesti Eruohvitseride Kogu asutamisleping

Vello Kronk (i.k. 34212100244), Tallinn,
Rudolf Bruus (i.k. 31602010236), Tallinn,
Jaan Põldmaa (i.k. 34101080271), Tallinn,
Lembit Võime (i.k. 34208212745), Harjumaa,
Jüri Kadak (i.k. 34112080258), Tallinn,
Raul Luks (i.k. 33211010282), Tallinn,
Rein Värk (i.k. 33302170246), Tallinn,
Mihkel Salla (i.k. 33306050257), Tallinn,
Ivar-Vello Rinne (i.k. 33604180250), Tallinn
edaspidi “asutajad” sõlmisid alljärgneva lepingu:

 1. Käesoleva lepinguga asutavad asutajad mittetulundusühingu lepingus nimetatud tingimustel.
 2. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Eruohvitseride Kogu.
 3. Mittetulundusühingu asukohaks on Pikk tn 46, Tallinn.
 4. Mittetulundusühingu eesmärgiks on mittetulundusühingu Eesti Eruohvitseride Kogu liikmete ühiskondlike-, õiguslike- ja sotsiaalsete vajaduste ning huvide kaitse esindamine ja võimaluste piires ka nende tagamine.
 5. Asutajate kohustuseks mittetulundusühingu suhtes on aktiivselt kaasata mittetulundusühingu töösse liikmeid ja toetajaisikuid, kes sooviksid mittetulundusühingut toetada nii vaimselt kui varaliselt.
 6. Asutajad määravad mittetulundusühingu 3-Iiikmelise juhatuse volituste tähtajaga kuni 31.12.2001. a. koosseisus:
  Esimees Raul Luks (i.k. 33211010282),
  Aseesimees Vello Kronk (i.k. 34212100244),
  Aseesimees Jüri Kadak (i.k. 34112080258).
 7. Asutajad kinnitavad asutamislepingu sõlmimisega mittetulundusühingu põhikirja (lisa 1).

Asutamisleping on sõlmitud 3. juulil 2001. a. Tallinnas.