ERUOHVITSERIDE KOLMEVÕISTLUS

EESMÄRK:
arendada ohvitseride seas sportlik-seltskondlikku tegevust, propageerida tervislikke eluviise ja säilitada sõjalisi oskusi.

Võistlused viiakse läbi kahes vanuseklassis:
“A” – kuni 60 a. vanused
“B” – üle 60 a. vanused

VÕISTLUSTE PROGRAMM

UJUMINE

Ujutakse vabalt valitud ujumisstiilis, mida võib distantsi läbimise kestel muuta. Distants läbitakse pidevalt ujudes.

” B ” klass:

Võistleja võib valida kas:
1) 300m läbimise, mille aeg ei ole piiratud. Täitmine annab 100 punkti. Iga rohkem või vähem läbitud 50m annab 50 pluss- või miinus punkti.
2) Või 50m läbimine 50 sekundiga, mis annab 100 punkti. Iga kiiremini või aeglasemalt läbitud sekund annab 10 pluss- või miinus punkti.

” A ” klass:

võistleja võib valida kas:
1) 200m läbimine, mille aeg ei ole piiratud. Täitmine annab 100 punkti. Iga rohkem või vähem läbitud 50m annab 50 pluss- või miinus punkti.
2) Või 50m läbimine 60 sekundiga, mis annab 100 punkti. Iga kiiremini või aeglasemalt läbitud sekund annab 10 pluss- või miinuspunkti.

LASKMINE

” B ” klass:

Püstol (sõjapüstol või sportpüstol).
1) Märklaud nr. 4.
2) Distants 25 meetrit
3) Püstiasend, ühe käega, 10 lasku.
4) 10 arvestusliku lasu sooritamise aeg on 10 minutit.
5) Proovilaskude aeg on piiramata.
6) Punkte antakse vastavalt laskmise tulemusele, maks. 100 punkti.

” A ” klass:

Püstol (sõjapüstol või sportpüstol)
1) Märklaud nr. 4.
2) Distants 25 meetrit.
3) Püstiasend, püstolit võib sihtides hoida kahe käega.
4) 10 arvestusliku lasu sooritamise aeg on 10 minutit.
5) Proovilaskude aeg on piiramata.
6) Punkte antakse vastavalt laskmise tulemusele, maks. 100 punkti.

ORIENTEERUMINE

Trassi pikkus on 3-5 km. Läbimise aeg ei ole piiratud. Trassil on 3 iseloomulikku orientiiri, millistest antud asimuutide ja kauguste järgi tuleb leida peidikud. Igas peidikus on järgmise orientiiri ja sellest leitavate peidikute andmed. Iga leitud või leidmata peidik annab 100 pluss- või miinus punkti.

VÕISTLUSTE KORRALDAMINE

Võistlus viiakse läbi korrespondentsvõistluse põhimõttel kahe perioodi vältel: 1. jaan. – 15. juuni ja 1. juulist – 15 detsembrini. Võistluste protokollid peavad olema esitatud vastava perioodi viimaseks päevaks. Võistlusperioodi vältel võib iga osaleja võistelda piiramata arv kordi.

UJUMISE KORRALDUS

Ujumisvõistlused viiakse läbi sobivas sise- või välisujulas, kus on 25 või 50m pikkune rada.
Võistluste protokolli kinnitavad kolm võistlejat.

Ujumine võib olla asendatud suusatamise või rahvamatkaga. ” B ” vanuseklass läbib suusatades või rahvamatkal 15 km. ” A ” vanuseklass 10 km. Distantside läbimiseks aeg ei ole piiratud, distantsi läbimine annab 100 punkti. Iga rohkem- või vähem läbitud kilomeeter annab 50 pluss- või miinus punkti. Osalemise ja läbitud distantsi kinnitab läbiviija organisatsioon või kolm võistluse osalevat ohvitseri.

LASKMISE KORRALDUS

Laskmine viiakse läbi KL malevate või lähima sõjaväeosa lasketiirus. Võistluse protokolli kinnitab KL maleva või väeosa laskeinstruktor, või kolm võistlejat.

ORIENTEERUMISE KORRALDUS

Stardis saab võistleja (võistlejad) kaardi koos esimese orientiiri koordinaatidega ja andmed peidikute kohta (asimuut ja kaugus) sellest orientiirist. Peidikus on järgmise orientiiri koordinaadid ja uue peidiku andmed. Igast orientiirist võidakse anda mitme peidiku andmed, vastavalt võistlejate arvule.
Protokolli kinnitavad kolm võistlejat. Orienteerumisraja ettevalmistaja ei saa ise sellel võistlusel osaleda.

VÕISTLUSTULEMUSTE SELGITAMINE

Võistluste kinnitatud protokollid saadetakse EEOK juhatuse poolt moodustatud sporditoimkonna nimele, kes peab jooksvat punktide arvestust ja selgitab paremusjärjestuse.

Koostas
Kol-ltn (e) L. Jaanson